PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO – UL. BOH. WRZEŚNIA 35 W DĘBNIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF”

w Dębnie, ul. Zachodnia 2

tel. (…95) 760 30 36

OGŁASZA IUSTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG

na najem

lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność usługową lub handlową

Lokal o pow. użytkowej 112,99 m2 – usytuowany

w pawilonie handlowym przy ul. Boh Września 35

w Dębnie ( I piętro )

Cena wywoławcza stawki czynszu za 1m2 p.u. – 14,00 zł.

Do powyższej stawki czynszu zostanie doliczona opłata za c.o. , wodę , podatek od nieruchomości i podatek 23% VAT wg obowiązujących przepisów.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

400,00 zł w kasie Spółdzielni do dnia 14.06.2023 r. do godz. 9.00

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 r.

o godz. 1000w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „GRYF”

w Dębnie przy ul. Zachodniej 2.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu

bez podania przyczyn.

Dębno, 31.05.2023 r.

PREZES SPÓŁDZIELNI

Ireneusz Remberger

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie informuje , że w związku ze SKRÓCENIEM OKRESU OBOWIĄZYWANIA TARYFY za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków na terenie Gminy Dębno i wprowadzeniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nowej taryfy na podstawie Uchwały Zarządu nr 29/2023 z dnia 04.05.2023 r. z dniem 01.05.2023 r. opłata za zimną wodę wynosi : 19,48 zł./m 3

Jednocześnie informujemy , że w związku z powyższym z dniem 01.05.2023 r. opłata za ciepłą wodę wynosi : 61,48 zł/m3 w tym ( pogrzanie wody 42,00 zł. / m3 + zimna woda 19,48 zł. /m3 ).

Ogłoszenie -OFERTA PRACY- KONSERWATOR- HYDRAULIK

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRYF” w Dębnie poszukuje osoby na stanowisko

KONSERWATOR – HYDRAULIK (GZM)/ Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYUCZENIA DO ZAWODU

Zakres obowiązków:

– Konserwacja, naprawa, remonty instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, w tym:

-wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych urządzeń węzłów, instalacji i sieci cieplnych; urządzeń, instalacji i sieci gazowych; urządzeń,instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej; instalacji sanitarnej i deszczowej wewnątrz budynków mieszkalnych i kanalizacji sanitarnej i deszczowej na zewnątrz budynków;

– wykonywanie remontów ww. urządzeń i instalacji wynikających z bieżącychi okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych;

– niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu wszelkich zauważonych przeróbek wykonywanych bez zgody spółdzielni przez użytkowników w ich lokalach w ww. instalacjach, a w szczególności przeróbek instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiany lub likwidacji grzejników, ingerencji w wodomierze, zawory regulacyjne, itp.

– usuwanie awarii w ramach dyżurów konserwatorskich poza godzinami pracy;

Opis stanowiska:

  • wykształcenie min. zawodowe o profilu wodno-kanalizacyjnym, centralnego ogrzewania,
  • doświadczenie w pracach związanych z konserwacją i remontami instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  • doświadczenie w pracach konserwacyjnych i utrzymania ciągłości pracy: urządzeń, węzłów, instalacji i sieci cieplnych; urządzeń, instalacji i sieci gazowych; urządzeń, instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej; instalacji deszczoweji sanitanej wewnątrz budynków mieszkalnych i kanalizacji sanitarnej i deszczowej na zewnątrz budynków,
  • znajomość norm i przepisów z zakresu wodno-kanalizacyjnego, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej,
  • ważne świadectwo kwalifikacji zawodowych uprawniające do obsługi instalacji ciepłowniczej, gazowej,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach,

Oferujemy:

  • Dobre warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę CV prosimy przesłać na adres e-mail:spoldzielniagryf@poczta.fm lub złożyć w siedzibie Spółdzielni – ul.Zachodnia 2, 74 – 400 Dębno (bezpośrednio do Działu Kadr ) . tel. 95760 30-36 Dębno , dnia 01.12.2021 r.

OGŁOSZENIE!!!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GRYF”

w Dębnie informuje , że Rada Nadzorcza w dniu 31.08.2021 r. podjęła Uchwałę

Nr 8/2021 w sprawie uchylenia

Regulaminu zasad i finansowania kosztów stolarki okiennej

i drzwiowej w Spółdzielni” .

W/w regulamin traci moc prawną z dniem 01.10.2021 r.

W związku z powyższym wnioski lokatorów Spółdzielni o refundację za wymienioną stolarkę okienną i drzwiową przyjmowane będą do dnia 30.09.2021 r. .

Dębno , dnia 01.09.2021 r.

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie ul.Zachodnia 2
tel. (95760 3036)

INFORMUJE, ŻE POSIADA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE
DO WYNAJĘCIA Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ LUB HANDLOWĄ:

1. LOKAL UŻYTKOWY O POW. 58,30 m2 USYTUOWANY NA POZIOMIE PIWNIC W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL.WARYŃSKIEGO 22 W DĘBNIE

2. LOKAL UŻYTKOWY O POW. 70,13 m2 USYTUOWANY W PAWILONIE HANDLOWYM PRZYUL. BOH.WRZEŚNIA 27 W DĘBNIE

3. LOKAL UŻYTKOWY O POW. 47,00 m2 USYTUOWANY NA POZIOMIE PIWNIC W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. JANA PAWŁA II 34 W DĘBNIE .

WARUNKI UMOWNE WYNAJMU LOKALI USTALONE BĘDĄ W WYNIKU

N E G O C J A C J I Z ZARZĄDEM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “GRYF” W DĘBNIE.

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “GRYF”
W DĘBNIE PRZY UL. ZACHODNIEJ 2 NA NEGOCJACJE CENOWE.