Archiwum autora: Pracownik

NEGOCJACJE Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF”

w Dębnie, ul. Zachodnia 2,

tel. (95) 760 30 36

o g ł a s z a:

  NEGOCJACJE Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI

  NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

  1. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jana Pawła II 13-15-17 , Jana Pawła II 26-28-30-32 w Dębnie.
  2. Krycie dachów budynków przy ul. Waryńskiego

    -24-26-28 , 30-32-34-36 , ul. Daszyńskiego 1,

  -ul. Zachodnia 2 w Dębnie .3.

  3.Mycie i malowanie elewacji budynku przy

  ul. Daszyńskiego 10 w Dębnie .


Szczegółowy zakres zamówienia  zawierający wysokość wadium , terminy składania ofert , ich otwarcia i przeprowadzenia negocjacji wstępnych są określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia ,  którą można otrzymać  w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Zachodniej 2  w Dębnie.

Negocjacje  odbędą się w siedzibie Spółdzielni w dniu :

09.06.2020 r.


Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Oferenta bez podania uzasadnienia lub unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

PREZES ZARZĄDU

Ireneusz Wilczyński

Ważne informacje w związku z koronawirusem

AKTUALIZACJA

Szanowni mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej “GRYF” w Dębnie!

W związku z obecną sytuacją, związaną z występowaniem KORONOWIRUSA, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “GRYF”, w trosce o zdrowie lokatorów i pracowników Spółdzielni, uprzejmie prosi o maksymalne ograniczenie wizyt w siedzibie Spółdzielni.

Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy oraz o załatwianie spraw wyłącznie pilnych.
Takie funkcjonowanie pozwoli ograniczyć prawdopodobieństwo zarażenia się koronawirusem.

Czytaj dalej →

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie ul.Zachodnia 2
tel. (95760 3036)

INFORMUJE , ŻE POSIADA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE
DO WYNAJĘCIA Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ LUB HANDLOWĄ :

1. LOKAL UŻYTKOWY O POW. 47,39 m2 USYTUOWANY W PAWILONIE HANDLOWYM PRZY
UL. WARYŃSKIEGO 4 W DĘBNIE

2.LOKAL UŻYTKOWY O POW. 50,03 m2 USYTUOWANY W PAWILONIE HANDLOWYM PRZY
UL. WARYŃSKIEGO 4 W DĘBNIE

3. LOKAL UŻYTKOWY O POW. 70,13 m2 USYTUOWANY W PAWILONIE HANDLOWYM PRZY
UL. BOH.WRZEŚNIA 27 W DĘBNIE

4. LOKAL UŻYTKOWY O POW. 47,00 m2 USYTUOWANY NA POZIOMIE PIWNIC W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY UL. JANA PAWŁA II 34 W DĘBNIE .

WARUNKI UMOWNE WYNAJMU LOKALI USTALONE BĘDĄ W WYNIKU N E G O C J A C J I
Z ZARZĄDEM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ?GRYF ? W DĘBNIE .

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ?GRYF?
W DĘBNIE PRZY UL. ZACHODNIEJ 2 NA NEGOCJACJE CENOWE.