Archiwum autora: Pracownik

Z A M Ó W I E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie ogłasza przeprowadzenie negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie robót :

– wymiany okien piwnicznych w budynku przy ul. Piasta 15 w Dębnie ;

-wymiany zespołu okien na klatce schodowej przy ul. Wodnej 1 w Dębnie ;

-wymiany drzwi wejściowych do budynku przy ul. Witosa 2-4 w Dębnie ;

-naprawy wiatrołapów budynków przy ul. Waryńskiego 39- 55,

ul. Waryńskiego 31-37, ul.Kościuszki 42-50 w Dębnie .

Szczegółowy zakres istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w biurze Spółdzielni przy ul. Zachodniej 2 w Dębnie tel. 95760 30-36.

Dębno , dnia 7.09.2022 r.

Ogłoszenie -OFERTA PRACY- KONSERWATOR- HYDRAULIK

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRYF” w Dębnie poszukuje osoby na stanowisko

KONSERWATOR – HYDRAULIK (GZM)/ Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYUCZENIA DO ZAWODU

Zakres obowiązków:

– Konserwacja, naprawa, remonty instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, w tym:

-wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych urządzeń węzłów, instalacji i sieci cieplnych; urządzeń, instalacji i sieci gazowych; urządzeń,instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej; instalacji sanitarnej i deszczowej wewnątrz budynków mieszkalnych i kanalizacji sanitarnej i deszczowej na zewnątrz budynków;

– wykonywanie remontów ww. urządzeń i instalacji wynikających z bieżącychi okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych;

– niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu wszelkich zauważonych przeróbek wykonywanych bez zgody spółdzielni przez użytkowników w ich lokalach w ww. instalacjach, a w szczególności przeróbek instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiany lub likwidacji grzejników, ingerencji w wodomierze, zawory regulacyjne, itp.

– usuwanie awarii w ramach dyżurów konserwatorskich poza godzinami pracy;

Opis stanowiska:

  • wykształcenie min. zawodowe o profilu wodno-kanalizacyjnym, centralnego ogrzewania,
  • doświadczenie w pracach związanych z konserwacją i remontami instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  • doświadczenie w pracach konserwacyjnych i utrzymania ciągłości pracy: urządzeń, węzłów, instalacji i sieci cieplnych; urządzeń, instalacji i sieci gazowych; urządzeń, instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej; instalacji deszczoweji sanitanej wewnątrz budynków mieszkalnych i kanalizacji sanitarnej i deszczowej na zewnątrz budynków,
  • znajomość norm i przepisów z zakresu wodno-kanalizacyjnego, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej,
  • ważne świadectwo kwalifikacji zawodowych uprawniające do obsługi instalacji ciepłowniczej, gazowej,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach,

Oferujemy:

  • Dobre warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę CV prosimy przesłać na adres e-mail:spoldzielniagryf@poczta.fm lub złożyć w siedzibie Spółdzielni – ul.Zachodnia 2, 74 – 400 Dębno (bezpośrednio do Działu Kadr ) . tel. 95760 30-36 Dębno , dnia 01.12.2021 r.

OGŁOSZENIE!!!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GRYF”

w Dębnie informuje , że Rada Nadzorcza w dniu 31.08.2021 r. podjęła Uchwałę

Nr 8/2021 w sprawie uchylenia

Regulaminu zasad i finansowania kosztów stolarki okiennej

i drzwiowej w Spółdzielni” .

W/w regulamin traci moc prawną z dniem 01.10.2021 r.

W związku z powyższym wnioski lokatorów Spółdzielni o refundację za wymienioną stolarkę okienną i drzwiową przyjmowane będą do dnia 30.09.2021 r. .

Dębno , dnia 01.09.2021 r.

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie ul.Zachodnia 2
tel. (95760 3036)

INFORMUJE, ŻE POSIADA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE
DO WYNAJĘCIA Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ LUB HANDLOWĄ:

1. LOKAL UŻYTKOWY O POW. 58,30 m2 USYTUOWANY NA POZIOMIE PIWNIC W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL.WARYŃSKIEGO 22 W DĘBNIE

2. LOKAL UŻYTKOWY O POW. 70,13 m2 USYTUOWANY W PAWILONIE HANDLOWYM PRZYUL. BOH.WRZEŚNIA 27 W DĘBNIE

3. LOKAL UŻYTKOWY O POW. 47,00 m2 USYTUOWANY NA POZIOMIE PIWNIC W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. JANA PAWŁA II 34 W DĘBNIE .

WARUNKI UMOWNE WYNAJMU LOKALI USTALONE BĘDĄ W WYNIKU

N E G O C J A C J I Z ZARZĄDEM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “GRYF” W DĘBNIE.

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “GRYF”
W DĘBNIE PRZY UL. ZACHODNIEJ 2 NA NEGOCJACJE CENOWE.