Archiwum kategorii: Bez kategorii

Z A M Ó W I E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie ogłasza przeprowadzenie negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie robót :

– wymiany okien piwnicznych w budynku przy ul. Piasta 15 w Dębnie ;

-wymiany zespołu okien na klatce schodowej przy ul. Wodnej 1 w Dębnie ;

-wymiany drzwi wejściowych do budynku przy ul. Witosa 2-4 w Dębnie ;

-naprawy wiatrołapów budynków przy ul. Waryńskiego 39- 55,

ul. Waryńskiego 31-37, ul.Kościuszki 42-50 w Dębnie .

Szczegółowy zakres istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w biurze Spółdzielni przy ul. Zachodniej 2 w Dębnie tel. 95760 30-36.

Dębno , dnia 7.09.2022 r.

Ogłoszenie -OFERTA PRACY- KONSERWATOR- HYDRAULIK

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRYF” w Dębnie poszukuje osoby na stanowisko

KONSERWATOR – HYDRAULIK (GZM)/ Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYUCZENIA DO ZAWODU

Zakres obowiązków:

– Konserwacja, naprawa, remonty instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, w tym:

-wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych urządzeń węzłów, instalacji i sieci cieplnych; urządzeń, instalacji i sieci gazowych; urządzeń,instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej; instalacji sanitarnej i deszczowej wewnątrz budynków mieszkalnych i kanalizacji sanitarnej i deszczowej na zewnątrz budynków;

– wykonywanie remontów ww. urządzeń i instalacji wynikających z bieżącychi okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych;

– niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu wszelkich zauważonych przeróbek wykonywanych bez zgody spółdzielni przez użytkowników w ich lokalach w ww. instalacjach, a w szczególności przeróbek instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiany lub likwidacji grzejników, ingerencji w wodomierze, zawory regulacyjne, itp.

– usuwanie awarii w ramach dyżurów konserwatorskich poza godzinami pracy;

Opis stanowiska:

  • wykształcenie min. zawodowe o profilu wodno-kanalizacyjnym, centralnego ogrzewania,
  • doświadczenie w pracach związanych z konserwacją i remontami instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  • doświadczenie w pracach konserwacyjnych i utrzymania ciągłości pracy: urządzeń, węzłów, instalacji i sieci cieplnych; urządzeń, instalacji i sieci gazowych; urządzeń, instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej; instalacji deszczoweji sanitanej wewnątrz budynków mieszkalnych i kanalizacji sanitarnej i deszczowej na zewnątrz budynków,
  • znajomość norm i przepisów z zakresu wodno-kanalizacyjnego, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej,
  • ważne świadectwo kwalifikacji zawodowych uprawniające do obsługi instalacji ciepłowniczej, gazowej,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach,

Oferujemy:

  • Dobre warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę CV prosimy przesłać na adres e-mail:spoldzielniagryf@poczta.fm lub złożyć w siedzibie Spółdzielni – ul.Zachodnia 2, 74 – 400 Dębno (bezpośrednio do Działu Kadr ) . tel. 95760 30-36 Dębno , dnia 01.12.2021 r.

OGŁOSZENIE!!!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GRYF”

w Dębnie informuje , że Rada Nadzorcza w dniu 31.08.2021 r. podjęła Uchwałę

Nr 8/2021 w sprawie uchylenia

Regulaminu zasad i finansowania kosztów stolarki okiennej

i drzwiowej w Spółdzielni” .

W/w regulamin traci moc prawną z dniem 01.10.2021 r.

W związku z powyższym wnioski lokatorów Spółdzielni o refundację za wymienioną stolarkę okienną i drzwiową przyjmowane będą do dnia 30.09.2021 r. .

Dębno , dnia 01.09.2021 r.

NEGOCJACJE Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF” w Dębnie

w Dębnie, ul. Zachodnia 2

OGŁASZA

NEGOCJACJE Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

  1. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Waryńskiego 10-22 i ul. Daszyńskiego 2-4 w Dębnie.
  2. Roboty dekarskie na dachach budynków przy ul. Waryńskiego nr 57-61 i ul. Daszyńskiego 14 w Dębnie .
  1. Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w zasobach Spółdzielni.


Szczegółowy zakres zamówienia  zawierający wysokość wadium , terminy składania ofert , ich otwarcia i przeprowadzenia negocjacji wstępnych są określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia ,  którą można otrzymać  w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Zachodniej 2  w Dębnie.

Negocjacje  odbędą się w siedzibie Spółdzielni w dniu :

04.08.2021 r.


Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Oferenta bez podania uzasadnienia lub unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

Ogłoszenie!

W związku ze spadkiem liczby zakażeń wirusem COVID-19 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “GRYF” w Dębnie informuje, że od dnia 01.06.2021 r. biuro Spółdzielni będzie czynne w godzinach od 700-1500.

Prezes Zarządu
Ireneusz Wilczyński