NEGOCJACJE Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF”

w Dębnie, ul. Zachodnia 2,

tel. (95) 760 30 36

o g ł a s z a:

  NEGOCJACJE Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI

  NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

  1. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jana Pawła II 13-15-17 , Jana Pawła II 26-28-30-32 w Dębnie.
  2. Krycie dachów budynków przy ul. Waryńskiego

    -24-26-28 , 30-32-34-36 , ul. Daszyńskiego 1,

  -ul. Zachodnia 2 w Dębnie .3.

  3.Mycie i malowanie elewacji budynku przy

  ul. Daszyńskiego 10 w Dębnie .


Szczegółowy zakres zamówienia  zawierający wysokość wadium , terminy składania ofert , ich otwarcia i przeprowadzenia negocjacji wstępnych są określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia ,  którą można otrzymać  w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Zachodniej 2  w Dębnie.

Negocjacje  odbędą się w siedzibie Spółdzielni w dniu :

09.06.2020 r.


Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Oferenta bez podania uzasadnienia lub unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

PREZES ZARZĄDU

Ireneusz Wilczyński