O Spółdzielni

50-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej "Gryf" w Dębnie