O Spółdzielni

50-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej "Gryf" w Dębnie

Zarys działalności
Spółdzielni Mieszkaniowej “Gryf”
w Dębnie w latach 1961-2011

Na mocy postanowienia Sądu Powiatowego w Szczecinie jako rejestrowego w dniu 27 października 1961 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie Lubuskim została wpisana do rejestru Spółdzielni pod Nr Rs 1508, również został zarejestrowany Statut Spółdzielni i wpisano do rejestru członków Rady i Zarządu.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Marian Manyś a zastępcą Pan Władysław Szaniec. Przewodniczącym Zarządu został Pan Franciszek Paradowski a zastępcą Pan Stefan Jachtoma.

W okresie początkującego rozwoju Spółdzielnia nasza dokonała wykupu z zasobów Miejskiej Rady Narodowej w Dębnie pierwsze budynki. W październiku 1961 r. budynek 18 rodzinny przy ul. Daszyńskiego 2, a we wrześniu 1963 r. budynek 9 rodzinny przy ul. Daszyńskiego 1. Pierwsze spółdzielcze mieszkania otrzymali członkowie założyciele Spółdzielni. Brak własnego lokalu na biuro Spółdzielni był problemem dla Zarządu do rozwiązania. Brak lokalu utrudniał Zarządowi i Radzie jak i poszczególnym komisjom współpracę. Członkowie Zarządu trzymali akta w mieszkaniach prywatnych i przyjmowali interesantów.

Od 27.07.1965 r. do 02.06.1967 r. przewodniczył w Radzie Pan Jan Wiśniewski, a zastępcą został Pan Jan Sebastian.

W latach od 1961 r. do 1966 r. Spółdzielnia nasza działała tylko na terenie miasta Dębna.

Od 1966 r. rozszerzyła swoją działalność na wszystkie miasta powiatu chojeńskiego
– osiągając znaczny dorobek organizacyjny i gospodarczy. Przed Spółdzielnią Mieszkaniową “GRYF” w Dębnie w wyniku powyższych decyzji stanęły zadania w rozwiązaniu ciągle jeszcze trudnej sytuacji mieszkaniowej we wszystkich miasteczkach naszego powiatu.

Na mocy postanowienia Sądu Powiatowego w Szczecinie – rejestrowego z dnia 13.04.1967 r. dokonano w rejestrze Spółdzielni pod poz. RS 1640 wpisów: Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie Lubuskim oraz przyjęto zmianę Statutu Spółdzielni.

Od 02.06.1967 r. do 04.11.1969 r. przewodniczył w Radzie Pan Edward Wiarus a zastępcą nadal pozostał Pan Jan Sebastian. W 1967 r. Powiatowa Spółdzielnia “GRYF” w Dębnie nabyła działkę budowlaną od Skarbu Państwa w Chojnie z przeznaczeniem jej pod budownictwo mieszkaniowe dla członków Spółdzielni z terenu Chojny.

W 1967 r. przystąpiono do budowy w Chojnie budynku przy ul. Wieżowej o 15 lokalach mieszkalnych, który został oddany do użytku 01.04.1968 r.

W Dębnie 01.10.1968 r. został oddany do użytku budynek o 53 lokalach mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 23 – Wodna 1, również do użytku został oddany przyległy do tego budynku pawilon handlowy o dwóch lokalach użytkowych. W tym budynku mieszkalnym jedno mieszkanie zostało przeznaczone na biuro Spółdzielni.

Po uzyskaniu i zagospodarowaniu lokalu na biuro Spółdzielnia zatrudniła pierwszych pracowników na etacie:

1) od 15.01.1969 r. Pana Jana Żurawskiego Głównego Księgowego, który był również od 05.11.1964 r. Członkiem Zarządu;
2) od 01.02.1969 r. Panią Teresę Spyrz Inspektora ds. członkowsko-mieszkaniowych;
3) od 01.01.1971 r. Panią Stanisławę Kotwicka Główną Księgową;
4) zatrudnieni byli również palacze c.o. i sprzątacze domów.

Od 08.06.1970 r. do 01.06.1974 r. przewodniczył w Radzie Pan Stanisław Kobusiak, a zastępcą został Pan Edward Wiarus, a następnie Pan Jan Wiśniewski.
W dniu 30.06.1970 r. został oddany do użytku budynek mieszkalny w Dębnie przy ul. Wiesława o 60 lokalach mieszkalnych. Od 29.12.1971 r. do 05.11.1974 r. przewodniczył w Zarządzie Pan Roman Spyrz, a zastępcą został Pan Józef Kiełbasa.

W kolejnych latach Spółdzielnia nasza weszła w okres efektywnej działalności inwestycyjnej w zakresie realizacji spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego. Zostały pozyskane kolejne tereny pod budowę budynków mieszkalnych. Również Spółdzielnia prowadziła bieżącą eksploatację i gospodarkę konserwacyjną istniejących 5 budynków mieszkalnych, w których zamieszkiwało 155 członków wraz z rodzinami.

W roku 1972 został oddany do użytku kolejny budynek mieszkalny w Chojnie przy
ul. Klasztornej 3 o 30 lokalach mieszkalnych.

W latach 1971 r. do 1975 r. w Dębnie wybudowano i przyjęto do eksploatacji 7 budynków
o łącznej liczbie 225 mieszkań. Budynki zostały wybudowane na działkach przy ulicy Piasta, Wiesława i Bieruta, również został wybudowany i przekazany do eksploatacji pawilon handlowy o 8 lokalach użytkowych przy ul. Boh. Stalingradu.

Od 29.06.1974 r. do kwietnia 1985 r. w kolejnych kadencjach przewodniczył w Radzie Pan Włodzimierz Łabno, a zastępcą nadal pozostał Pan Jan Wiśniewski, a od 24.06.1981 r. został Pan Zenon Drygas i od 30.05.1984 r. Pan Tadeusz Powaga.

Od 05.11.1974 r. do 14.02.1978 r. przewodniczył w Zarządzie Pan Karol Chara, a zastępcą został Pan Felicjan Cholewiński.

Pan Karol Chara został również zatrudniony na pełnym etacie jako Kierownik Spółdzielni.
W związku z wprowadzonymi zmianami administracyjnymi Państwa w 1975 r. Spółdzielnia dostosowała nazwę do wprowadzonych zmian na: Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie Lubuskim i zmieniła Statut w zakresie terenu działania tylko do miasta Dębna. Zmiany zostały wprowadzone do rejestru Spółdzielni przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. z dniem 17.03.1976 r. pod nr ARS 666.

W latach od 1977 r. do 1993 r. w ramach przedmiotu swojej działalności Spółdzielnia nasza została największym i najbardziej prężnym inwestorem budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta Dębna. W tym okresie w ciągu 15 lat wybudowano i przyjęto do eksploatacji 30 budynków o łącznej liczbie 981 mieszkań.

Budynki zostały wybudowane na działkach przy ulicy Wiesława, Szeli, Kostrzyńskiej, Daszyńskiego, Piasta, Matejki, Waryńskiego, Kościuszki, Bieruta i Chrobrego. W tym okresie rozkwitu realizacji efektów wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego Spółdzielnia zgodnie ze strukturą organizacyjną zatrudniała średnio 29 osób na pełnych etatach. Spółdzielnia w tym okresie prowadziła również działalność społeczno-wychowawczą – funkcjonowały kluby osiedlowe dla dzieci i młodzieży z sekcjami zainteresowań.

Szczególny okres tej działalności rozwijał się w latach 1980-1989.
W dniu 22 września 1983 r. zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. wpisano do rejestru pod Nr A Rs 666 zmianę nazwy Spółdzielni na: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Dębnie Lubuskim. Przyjęto do rejestru zmiany Statutu.

Podsumowując całościowo okres efektywnej działalności inwestycyjnej Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie wybudowała i przekazała do eksploatacji 41 budynków mieszkalnych o liczbie 1346 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej mieszkań 65.956 m2.
Wybudowano 3 pawilony handlowe, w których łącznie znajduje się 18 lokali użytkowych o pow. użytkowej 1871,55 m2 oraz 12 lokali, które znajdują się w budynkach mieszkalnych na poziomie parteru i piwnic o pow. użytkowej 682,64 m2.

Wybudowano również budynek administracyjno-biurowy o pow. użytkowej 337,48 m2, budynek warsztatowy bazy GZM o pow. użytkowej 206,56 m2 i 190 garaży.

Budynek administracyjno-biurowy przy ul. Zachodniej 2 w Dębnie jest siedzibą naszej Spółdzielni od listopada 1981 r.

Od 14.02.1978 r. do 14.04.1980 r. przewodniczył w Zarządzie Pan Sławomir Węglewski,
a zastępcą został Pan Michał Martin. Pan Sławomir Węglewski został również zatrudniony na pełnym etacie jako Kierownik Spółdzielni. Od 16.04.1980 r. do 08.11.1981 r. przewodniczył w Zarządzie Pan Zenon Drygas, a zastępcą został Pan Stefan Mikołajczyk, który został zatrudniony na pełnym etacie jako Kierownik Spółdzielni.

Od 08.11.1981 r. do 28.08.1985 r. przewodniczył w Zarządzie Pan Michał Martin, a zastępcą pozostał nadal Pan Stefan Mikołajczyk, a od 15.12.1983 r. Pan Stanisław Śliwka, który został zatrudniony na pełnym etacie jako Kierownik Spółdzielni.

Od 28.08.1985 r. Prezesem Zarządu został Pan Edward Babczyszyn, który pracował na pełnym etacie i pełnił obowiązki Kierownika Spółdzielni, a Pan Michał Martin został zastępcą Prezesa Zarządu.

Od 15.02.1988 r. Prezesem Zarządu Spółdzielni został Pan Zygmunt Daszewski, a zastępcą Pan Lucjan Szczepański. Prezes i z-ca zostali zatrudnieni na pełnych etatach Spółdzielni. Powołany Prezes Zarządu pełnił jednocześnie obowiązki Kierownika Spółdzielni, a zastępca Prezesa pełnił obowiązki zastępcy Kierownika Spółdzielni ds. eksploatacji.

Początek lat dziewięćdziesiątych charakteryzował się wysoką stopą inflacji. Złotówka traciła wartość po kilkadziesiąt procent miesięcznie. W obiegu pojawiły się coraz wyższe nominały, rosły ceny, do których stopniowo dopisywano kolejne zera. Narodowy Bank Polski zaczął przygotowania do denominacji złotówki. Kredyty stały się nie korzystne ze względu na wysokie ich oprocentowanie. Nastąpiło całkowite zablokowanie przygotowania i realizacji spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Od 28.06.1985 r. do 03.06.1990 r. przewodniczył w Radzie Pan Antoni Kuka, a zastępcą został Pan Lubomir Semenyszyn, a od 27.06.1988 r. Pan Edward Sawicki.

Od 15.11.1990 r. Prezesem Zarządu został Pan Ludwik Sabeł, a zastępcą Pan Lubomir Semenyszyn. Na pełnomocnika Zarządu powołano Pana Stanisława Śliwkę, który ponownie został zatrudniony i pełnił obowiązki Kierownika, a następnie Dyrektora Spółdzielni.

Od 25.09.1995 r. Prezesem Zarządu został Pan Lubomir Semenyszyn, natomiast Członkami Zarządu zostali pracownicy Spółdzielni: Kierownik GZM Pan Ireneusz Wilczyński i Główny Księgowy Pan Eugeniusz Chwalko.

Nastąpiła kolejna zmiana nazwy Spółdzielni. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 02.08.1996 r. dokonano zmiany wpisu do rejestru Spółdzielni pod Nr ARs 666 z nową nazwą: Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie w następnych latach 1992-2010 w ramach przedmiotu swojej działalności podejmuje szeroki wykonawczy zakres w gospodarce remontowej istniejących zasobów mieszkaniowych.

Od roku 1992 rozpoczęto wykonywać roboty dociepleniowe ścian szczytowych budynków wykonanych z wielkiej płyty barlineckiej i blok udoskonalony RBM, zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II, Witosa, Słowackiego, Matejki i osiedla Wyszyńskiego.

Następnie wykonano w latach 1997-2000 przebudowę 62 klatek schodowych w 16 budynkach wykonanych w technologii wielka płyta barlinecka. Zdemontowano ramowe konstrukcje stalowe przeszkolone szkłem i wykonano ściany murowane z pełnym ich dociepleniem oraz wstawiono stolarkę okienną. Zakres tych robót wykonano za kwotę 663,400 zł.

W latach 1993-2000 wykonano docieplenie 15 stropodachów przy zastosowaniu wdmuchiwania termoizolacyjnego włókna celuzowego “ekofiber”. Roboty wykonano za kwotę 92.500 zł.

Od roku 1996 r. Spółdzielnia przystąpiła do robót termomodernizacyjnych, które były prowadzone zgodnie z opracowanym harmonogramem do 2008 r. Wykonano docieplenia ścian zewnętrznych 35 budynków mieszkalnych oraz ścian szczytowych 4 budynków. Łącznie docieplono ściany o powierzchni 37.176 m2. Roboty wykonano za kwotę 5.513.158 zł. wraz z wymianą okien na klatkach schodowych. W ramach prac remontowych wykonano kompleksową wymianę instalacji gazowej w 7 budynkach za kwotę 213.000 zł. Wymieniono drzwi wejściowe we wszystkich 131 klatkach budynków Spółdzielni za kwotę 366.800 zł.

Wszystkie wykonane roboty zostały sfinansowane z własnych środków z odpisów na zasobowy fundusz remontowy bez udziału środków kredytowych. Ponadto na bieżąco wykonuje się remonty pokryć dachowych i prowadzi się bieżącą konserwację budynków i ich infrastruktury otoczenia.

W każdym roku przeznacza się kwotę w wysokości ok. 200.000 zł na refundację za wymienioną stolarkę okienną przez lokatorów.

Obecnie Spółdzielnia realizuje wieloletni zakres robót związanych z przebudową nawierzchni ciągów pieszych, placów i dróg osiedlowych.

Od czerwca 1990 r. do czerwca 1993 r. przewodniczył w Radzie Pan Władysław Sługocki,
a zastępcą został Pan Antoni Kowalczewski. Od czerwca 1993 r. do czerwca 2000 r. przewodniczył w Radzie Pan Zbigniew Marszałek, a zastępcą został Pan Stanisław Jeliński,
a od 1996 r. Pan Stefan Banaś.

Od 27.06.2000 r. do 30.06.2004 r. przewodniczył w Radzie Pan Stanisław Lenkiewicz,
a zastępcą został Pan Andrzej Dobrowolski.

Od 30.06.2004 r. do 11.06.2008 r. przewodniczył w Radzie Pan Mieczysław Jacura, a zastępcą został Pan Antoni Kowalczewski.

Od 11.06.2008 r. do 27.06.2011 r. przewodniczył w Radzie Pan Ludwik Sabeł, a zastępcą został Pan Antoni Kowalczewski.

Od 27.06.2011 r. przewodniczy w Radzie Pan Stanisław Lenkiewicz, a zastępcą jest Pani Aniela Stacewicz.

Od 01.04.1996 r. został powołany pierwszy w pełnym składzie Zarząd, składający się
z pracowników Spółdzielni. Prezesem Zarządu Spółdzielni został Pan Edward Sawicki,
a zastępcą Pan Ireneusz Wilczyński, Członkiem Pan Eugeniusz Chwalko.
Powołany Prezes Zarządu pełnił jednocześnie obowiązki Dyrektora Spółdzielni, Pan Ireneusz Wilczyński pełnił obowiązki Kierownika GZM, a Pan Eugeniusz Chwalko pełnił obowiązki Głównego Księgowego.

Od 06.11.2008 r. Prezesem Zarządu Spółdzielni zostaje Pan Ireneusz Wilczyński, a zastępcą Prezesa Zarządu Pan Ireneusz Remberger, Członkiem Pan Eugeniusz Chwalko. Powołany Prezes Zarządu pełni jednocześnie obowiązki Dyrektora Spółdzielni, Pan Ireneusz Remberger pełni obowiązki kierownika GZM, a Pan Eugeniusz Chwalko pełnił obowiązki Głównego Księgowego do dnia 31.03.2009 r. Od dnia 01.09.2011 r. na członka Zarządu zostaje powołana Pani Elżbieta Cichoń, która pełni jednocześnie obowiązki Głównej Księgowej. W okresie od mają do lipca 2006 r.

Spółdzielnia dokonała wykupu na własność od Gminy Dębno wszystkich nieruchomości gruntowych zabudowanych spółdzielczymi budynkami mieszkalnymi. Przy odpłatnych przekształceniach prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych nieruchomości była zastosowana bonifikata w wysokości 90% zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 stycznia 2006 r.

Wykupienie naszych gruntów na własność poszczególnych nieruchomości stworzyło możliwość naszym Członkom wyodrębnienie lokali z udziałem we własnym gruncie.
Aktualnie struktura statusu prawnego mieszkań w naszej Spółdzielni jest następująca:

spółdzielcze lokatorskie 57
spółdzielcze własnościowe 631
odrębna własność 658
Razem : 1346 mieszkań

Stan osobowy Członków Spółdzielni stanowi ogółem 1459 osób, w tym:

zamieszkałych
wraz z rodzinami
1248
oczekujących68
pozostałych 143
bez tytułu prawnego do lokalu 10
posiadających tytuł prawny
do lokalu – bez członkostwa
88
Razem:1459 osób

Stan osób zamieszkałych stanowi ogółem 3500 osób.

Głównym działaniem Zarządu jest zarządzanie naszymi nieruchomościami mające na celu utrzymanie naszych zasobów w dobrym stanie technicznym.

Z okazji Jubileuszu 50-lecia przedstawiam początki powstania, rozwój i obecną sytuację naszej Spółdzielni i pragnę stwierdzić, że mimo upływu lat Spółdzielnia nasza jest w dobrej kondycji finansowej, nasze osiedla są lepiej zagospodarowane, poprawia się infrastruktura oraz gospodarowanie środkami Spółdzielni. Wszystkie osiągnięcia były możliwe dzięki rzeszom reprezentantów w organach naszej Spółdzielni działających w Radzie Nadzorczej, a także dzięki dobrym gospodarzom działającym w Zarządzie i gronu pracowników.

Ich wiedza, zaangażowanie, upór w przezwyciężaniu trudności i dążenie do tego, aby Członkom Spółdzielni żyło się jak najlepiej, zaowocowały w uzyskaniu wszystkich osiągnięć
w prowadzonej gospodarce Spółdzielni.

Za Państwa trud i pracę każdemu z osobna serdecznie dziękuję.

Dziękuję Panu Piotrowi Downarowi Burmistrzowi Dębna oraz Radzie Miasta za zbycie w 2006 r. na naszą rzecz gruntów z 90% bonifikatą. Były to przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów przy zastosowaniu bonifikaty.

Dziękuję za wieloletnią współpracę Radzie Nadzorczej, Zarządowi i Pracownikom Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie.

Dziękuję za wieloletnią współpracę Panu Stanisławowi Łokietkowi – Prezesowi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej , Panu Januszowi Sulidze – Prezesowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Panu Józefowi Augustyniakowi – Prezesowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

Chciałbym również podziękować za współpracę Pani Barbarze Aleksiejew Dyrektor Gospodarczego Banku Spółdzielczego Oddział w Dębnie oraz Panu Grzegorzowi Mazurkowi Notariuszowi Kancelarii w Dębnie.

Szanowni Państwo!

Już osiągnęliśmy sukcesy, ale przed nami jeszcze wiele celów i wyzwań. Jestem przekonany, że przy pełnym zaangażowaniu członków, społeczników w Radzie Nadzorczej, członków Zarządu i pracowników uda się nam je zrealizować. W imieniu Zarządu składam Państwu z okazji 50-lecia Spółdzielni serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Wyrażam przekonanie, że dzięki pracy społeczników i ludzi zawodowo związanych, Spółdzielnia nasza będzie zawsze gospodarna i prężna w działaniu samorządowym, ku pożytkowi jej członków. Obecna sytuacja niepewności prawnej zapisywanej w projektach zmian “Prawa Spółdzielczego” i “Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych” nie napawa optymizmem na przyszłość. Wszystkie formy zarządzania nieruchomościami powinny być traktowane jednakowo. W dobie gospodarki rynkowej i wolnej konkurencji na rynku pozostaną najlepsi. Jednak na przekór niesłusznym projektom ustaw, życzę Państwu, aby polska spółdzielczość otrzymała przyjazne prawo, które stworzy warunki do jej spokojnego funkcjonowania.

Wszystkiego najlepszego!

Ireneusz Wilczyński

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “GRYF” w Dębnie

Dębno, 30 września 2011 r.