OGŁOSZENIE !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF”

w Dębnie, ul. Zachodnia 2,

tel. (95) 760 30 36

o g ł a s z a:

NEGOCJACJE Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

  1. Wymianę drzwi wejściowych do budynku

ul. Waryńskiego 50-62 w Dębnie .

  1. Wykonanie robót drogowych .
  2. Wymianę okien w piwnicy budynku ul. Piasta 21 w Dębnie .
  1. Modernizację pokryć wiatrołapów .

5. Naprawę balkonów w budynku ul. Daszyńskiego 2 -4 w Dębnie


Szczegółowy zakres zamówienia  zawierający wysokość wadium , terminy składania ofert , ich otwarcia i przeprowadzenia negocjacji wstępnych są określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia ,  którą można otrzymać  w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Zachodniej 2  w Dębnie.

Negocjacje  odbędą się w siedzibie Spółdzielni w dniu :

07.08.2023 r.

poz. 1 godz. 830

poz. 2 godz. 900

poz. 3 godz. 1000

poz. 4 godz. 1030

poz. 5 godz. 1100


Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Oferenta bez podania uzasadnienia lub unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

PREZES ZARZĄDU

Ireneusz Remberger