Ogłoszenie -OFERTA PRACY- KONSERWATOR- HYDRAULIK

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRYF” w Dębnie poszukuje osoby na stanowisko

KONSERWATOR – HYDRAULIK (GZM)/ Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYUCZENIA DO ZAWODU

Zakres obowiązków:

– Konserwacja, naprawa, remonty instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, w tym:

-wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych urządzeń węzłów, instalacji i sieci cieplnych; urządzeń, instalacji i sieci gazowych; urządzeń,instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej; instalacji sanitarnej i deszczowej wewnątrz budynków mieszkalnych i kanalizacji sanitarnej i deszczowej na zewnątrz budynków;

– wykonywanie remontów ww. urządzeń i instalacji wynikających z bieżącychi okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych;

– niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu wszelkich zauważonych przeróbek wykonywanych bez zgody spółdzielni przez użytkowników w ich lokalach w ww. instalacjach, a w szczególności przeróbek instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiany lub likwidacji grzejników, ingerencji w wodomierze, zawory regulacyjne, itp.

– usuwanie awarii w ramach dyżurów konserwatorskich poza godzinami pracy;

Opis stanowiska:

  • wykształcenie min. zawodowe o profilu wodno-kanalizacyjnym, centralnego ogrzewania,
  • doświadczenie w pracach związanych z konserwacją i remontami instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  • doświadczenie w pracach konserwacyjnych i utrzymania ciągłości pracy: urządzeń, węzłów, instalacji i sieci cieplnych; urządzeń, instalacji i sieci gazowych; urządzeń, instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej; instalacji deszczoweji sanitanej wewnątrz budynków mieszkalnych i kanalizacji sanitarnej i deszczowej na zewnątrz budynków,
  • znajomość norm i przepisów z zakresu wodno-kanalizacyjnego, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej,
  • ważne świadectwo kwalifikacji zawodowych uprawniające do obsługi instalacji ciepłowniczej, gazowej,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach,

Oferujemy:

  • Dobre warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę CV prosimy przesłać na adres e-mail:spoldzielniagryf@poczta.fm lub złożyć w siedzibie Spółdzielni – ul.Zachodnia 2, 74 – 400 Dębno (bezpośrednio do Działu Kadr ) . tel. 95760 30-36 Dębno , dnia 01.12.2021 r.