OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie informuje , że w związku ze SKRÓCENIEM OKRESU OBOWIĄZYWANIA TARYFY za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków na terenie Gminy Dębno i wprowadzeniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nowej taryfy na podstawie Uchwały Zarządu nr 29/2023 z dnia 04.05.2023 r. z dniem 01.05.2023 r. opłata za zimną wodę wynosi : 19,48 zł./m 3

Jednocześnie informujemy , że w związku z powyższym z dniem 01.05.2023 r. opłata za ciepłą wodę wynosi : 61,48 zł/m3 w tym ( pogrzanie wody 42,00 zł. / m3 + zimna woda 19,48 zł. /m3 ).