Pobierz

Icon

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Icon

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Icon

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Gryf”

Icon

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Gryf"

Icon

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni

Icon

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni

Icon

Regulamin Zarządu Spółdzielni – tekst jednolity

Icon

Regulamin Zarządu Spółdzielni - tekst jednolity

Icon

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

Icon

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

Icon

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków → c.o. i c.w. w Spółdzielni

Icon

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków → c.o. i c.w. w Spółdzielni

Icon

Załącznik nr 2 – do regulaminu zasad rozliczania kosztów → c.o. i c.w. w Spółdzielni

Icon

Załącznik nr 2 - do regulaminu zasad rozliczania kosztów → c.o. i c.w. w Spółdzielni

Icon

Regulamin zasad rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach wielorodzinnych i użytkowych Spółdzielni

Icon

Regulamin zasad rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach wielorodzinnych i użytkowych Spółdzielni

Icon

Regulamin zasad wymiany i finansowania kosztów stolarki drzwiowej i okiennej w Spółdzielni

Icon

Regulamin zasad wymiany i finansowania kosztów stolarki okiennej i drzwiowej w Spółdzielni

Icon

Regulamin używania lokali i porządku domowego w Spółdzielni

Icon

Regulamin używania lokali i porządku domowego w Spółdzielni

Icon

Regulamin udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni z załącznikami

Icon

Regulamin udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni z załącznikami

Icon

Regulamin zasad rozliczania kosztów GZM oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni

Icon

Regulamin zasad rozliczania kosztów GZM oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni

Icon

Aneks nr 1 do regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła → c.o. i c.w. w Spółdzielni

Icon

Aneks nr 1 do regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła → c.o. i c.w. w Spółdzielni