Pobierz

x-office-document

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
PobierzPobrań: 487

Czytaj

x-office-document

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Gryf”

PobierzPobrań: 493

Czytaj

x-office-document

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni

PobierzPobrań: 360

Czytaj

x-office-document

Regulamin Zarządu Spółdzielni – tekst jednolity

PobierzPobrań: 360

Czytaj

x-office-document

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

PobierzPobrań: 362

Czytaj

x-office-document

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody

PobierzPobrań: 721

Czytaj

x-office-document

Załącznik nr 2 do regulaminu zasad rozliczania kosztów c.o. i c.w.

PobierzPobrań: 721

Czytaj

x-office-document

Regulamin zasad rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania  ścieków w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni

PobierzPobrań: 579

Czytaj

x-office-document

Regulamin zasad wymiany i finansowania kosztów stolarki drzwiowej i okiennej w Spółdzielni

PobierzPobrań: 445

Czytaj

x-office-document

Regulamin używania lokali i porządku domowego w Spółdzielni

PobierzPobrań: 592

Czytaj

x-office-document

Regulamin udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni z załącznikami

PobierzPobrań: 340

Czytaj

x-office-document

Regulamin zasad rozliczania kosztów gzm oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni

PobierzPobrań: 0

Czytaj

x-office-document

Aneks nr 1 do regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła,co i cw w Spółdzielni Mieszkaniowej „Gryf”

PobierzPobrań: 156

Czytaj