Pobierz

Icon

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “GRYF”

Icon
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Icon

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Icon
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Icon

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni

Icon
Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni
Icon

Regulamin Zarządu Spółdzielni – tekst jednolity

Icon
Regulamin Zarządu Spółdzielni - tekst jednolity
Icon

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

Icon
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
Icon

REGULAMIN rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „GRYF” w Dębnie.

Icon
REGULAMIN rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „GRYF” w Dębnie.
Icon

Regulamin zasad rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach wielorodzinnych i użytkowych Spółdzielni

Icon
Regulamin zasad rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach wielorodzinnych i użytkowych Spółdzielni
Icon

Regulamin używania lokali i porządku domowego w Spółdzielni

Icon
Regulamin używania lokali i porządku domowego w Spółdzielni
Icon

Regulamin udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni z załącznikami

Icon
Regulamin udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni z załącznikami
Icon

Regulamin zasad rozliczania kosztów GZM oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni

Icon
Regulamin zasad rozliczania kosztów GZM oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni