Pobierz

x-office-document

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Czytaj

x-office-document

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Gryf”

Czytaj

x-office-document

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni

Czytaj

x-office-document

Regulamin Zarządu Spółdzielni – tekst jednolity

Czytaj

x-office-document

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

Czytaj

x-office-document

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody

Czytaj

x-office-document

Załącznik nr 2 do regulaminu zasad rozliczania kosztów c.o. i c.w.

Czytaj

x-office-document

Regulamin zasad rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania  ścieków w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni

Czytaj

x-office-document

Regulamin zasad wymiany i finansowania kosztów stolarki drzwiowej i okiennej w Spółdzielni

Czytaj

x-office-document

Regulamin używania lokali i porządku domowego w Spółdzielni

Czytaj

x-office-document

Regulamin udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni z załącznikami

Czytaj

x-office-document

Regulamin zasad rozliczania kosztów gzm oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni

Czytaj

x-office-document

Aneks nr 1 do regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła,co i cw w Spółdzielni Mieszkaniowej “Gryf”

Czytaj