Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “GRYF” W DĘBNIE:

Przewodniczący
Stanisław Lenkiewicz
Zastępca Przewodniczącego
Aniela Stacewicz
Sekretarz
Edyta Sobiewska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Genowefa Kosowicz
Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Mieszkaniowej
Hubert Barchanowicz
Członek Komisji Rewizyjnej
Bartłomiej Tarazewicz
Członek Komisji Inwestycyjno-Mieszkaniowej
Stanisław Łokietek
Tabela: Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni