Witamy na naszej stronie!

Nasza nowa strona internetowa Spółdzielni Mieszkaniowej “Gryf” w Dębnie będzie odtąd kolejnym kanałem komunikacji między Radą Nadzorczą, Zarządem Spółdzielni, a członkami Spółdzielni.

Strona internetowa będzie miała charakter informacyjno-promocyjny. Na naszej stronie internetowej będą publikowane aktualne komunikaty, które dostarczane są dla Członków w skrzynkach pocztowych, czy wywieszane w klatkach schodowych. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi działami i testowania strony.