Z A M Ó W I E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie ogłasza przeprowadzenie negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie robót :

– wymiany okien piwnicznych w budynku przy ul. Piasta 15 w Dębnie ;

-wymiany zespołu okien na klatce schodowej przy ul. Wodnej 1 w Dębnie ;

-wymiany drzwi wejściowych do budynku przy ul. Witosa 2-4 w Dębnie ;

-naprawy wiatrołapów budynków przy ul. Waryńskiego 39- 55,

ul. Waryńskiego 31-37, ul.Kościuszki 42-50 w Dębnie .

Szczegółowy zakres istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w biurze Spółdzielni przy ul. Zachodniej 2 w Dębnie tel. 95760 30-36.

Dębno , dnia 7.09.2022 r.