Z A M Ó W I E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie ogłasza przeprowadzenie negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie

robót dekarskich na dachu budynku przy ul. Waryńskiego 38-40-42 w Dębnie .

Szczegółowy zakres istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w biurze Spółdzielni przy ul. Zachodniej 2 w Dębnie tel. 95760 30-36.

Dębno , dnia 29.07.2022 r.