Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “GRYF” W DĘBNIE:

Prezes Zarządu pełniący jednocześnie obowiązki Dyrektora Spółdzielni
Ireneusz Remberger
Członek Zarządu pełniący obowiązki Głównej Księgowej
Marta Mordel
Tabela: Skład Zarządu Spółdzielni