Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “GRYF” W DĘBNIE:
 
Prezes Zarządu pełniący jednocześnie obowiązki Dyrektora SpółdzielniIreneusz Wilczyński
Zastępca Prezesa Zarządu pełniący jednocześnie obowiązki Kierownika Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SpółdzielniIreneusz Remberger