Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRYF” W DĘBNIE:
 

Prezes Zarządu pełniący jednocześnie obowiązki Dyrektora SpółdzielniIreneusz Wilczyński
Zastępca Prezesa Zarządu pełniący jednocześnie obowiązki Kierownika Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SpółdzielniIreneusz Remberger