Ogłoszenie – zmiana wysokości opłat za wodę od 01.05.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie zawiadamia , że zgodnie z wprowadzeniem przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie nowej taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie gminy Dębno zmienia się opłata wody od 1 maja 2024 r. i wynosi :

za 1 m3 zimnej wody 19,71 zł.

za 1 m3 ciepłej wody 61,71 zł. w tym ( podgrzanie wody 42,00 zł. + zimna woda 19,71 zł. /m3 ).