Z A P R O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF” w Dębnie zaprasza do złożenia ofert na kompleksowe ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej .

Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać na adres : Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF” w Dębnie ul. Zachodnia 2 74-400 Dębno do dnia 21.03.2024 r. do godz. 15.00 .

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi z udziałem Oferentów dnia 22.03.2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zachodniej 2 .

Informacje niezbędne do sporządzenia oferty w tym szczegółowy wykaz mienia do ubezpieczenia można uzyskać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 957603036 .